Norsk English

Drama i berg

Biletspelet Drama i berg fortel ei fascinerande historie om korleis Folgefonnhalvøya og landskapet vart til.

Agatunet er ein av innfallsportane til Folgefonna Nasjonalpark. Det 20 minuttar lange biletspelet Drama i berg er laga av Randi Storås på oppdrag frå Folgefonna Nasjonalparksenter, og vert vist i Johansstova i norsk og engelsk utgåve.

I sesongen visar me biletspelet kvart på kvar heile time frå kl 10.45 til kl 16.45.

 

Logo Folgefonna Nasjonalparks

Flere bilder