Program

Føredrag: Landslova av 1274 som eit storverk i mellomalderen.

Kom og høyr professor i rettshistorie (UiB), og leiar av Landslovprosjektet 2014-2024, Jørn Øyrehagen Sunde, fortella om Magnus Lagabøtes landslov ...