Norsk English

Opningstider og prisar

Opningstider sommaren 2017
2. mai - 31. august, alle dagar kl 10 - 17

Billettprisar

Enkeltbillettar
• Vaksne kr 90,-
• Student kr 55,-
• Born 50,-
• Sesongkort vaksne 250,- 50,-
• Grupper min 15 pers kr 80,- pr person
• Sesongkort born 90,-

Fellesbillett for alle avdelingane ved Hardanger og Voss museum kr 190.-

Gruppebillettar
• Grupper min 15 pers kr 80,- pr person

Omvising

Alle som ynskjer det kan vera med på omvising kvar heile time fram til og med kl 16. Større grupper må tinga omvising før dei kjem, slik at me har nok omvisarar til alle. Vil ein ha omvising utanom dei faste opningstidene ordnar me det, berre me veit om det i god tid.

Ta kontakt på tlf: 47 47 99 02, eller e-post: agatunet@hvm.museum.no