Norsk English

Lovene som endra kulturlandskapet

Boka Lovene som endra kulturlandskapet er no for sal. Boka er skriven av historikar Mads Langnes og omhandlar jordskiftet i Hardanger, og kan tingast hjå Hardanger folkemuseum, tlf 53 67 00 40 eller mail@hardanger.museum.no

Utskiftingane på 1800-talet endra eigedomstilhøva og kulturlandskapet på bygdene, og med dette endra byggeskikk, samvers- og driftsformer seg. Utskiftingane i inn- og utmark var omfattande i mange bygder, og førde til samanslåing av eit tidlegare teigblanda innmarksfellesskap og oppsplitting av dei gamle fellestuna.

Forfattar og historikar Mads Langnes skriv om denne spennande og lite påakta delen av vår historie. Boka vart lansert i Agatunet laurdag 14. mai 2011.

Flere bilder

  • Framside, lovene som endra kulturlandskapet